Please Wait ...

ONEX LLC

Armenia

90030

views

155

job history

Industry:

Logistics/Courier

Number of Employees:

50-200

Type:

LLC/OJSC/CJSC

Date of Foundation:

2015

Տվյալների ճշգրտման պատասխանատու (ուսանողներին հարմար)

Part time

Yerevan

Employment term Permanent

Category Sales/service management

Job description:

Եթե փնտրում ես դասերիդ հետ համատեղելու համար տանից հարմար հերթափոխով աշխատանք, իսկ ստորև նշված կետերը քո մասին են, շտապի՛ր դիմել: Մնացածը մենք կսովորեցնենք :)

✓ օնլայն գնումներ կատարել սիրող
✓ անկաշկանդ և գեղեցիկ խոսք կառուցող
✓ եռանդով լի
✓ նորը արագ սովորող
✓ նոր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվող
✓ խոսակցական անգլերեն և ռուսերեն լեզուներին տիրապետող